Diabit - För unga med diabetes typ 1, familj, skola och många andra…