Kvot + 500-regel + 100-regel
Dosräknare

Välkommen till Diabit!

Här hittar du information om diabetes typ 1 hos barn och unga, 
från specialiserad vårdpersonal, unga med typ 1 och närstående.

Diabit upphör 31 mars 2019 - läs mer...
 

motion idrott 3 ny

Fysisk aktivitet är en viktig del i din behandling

Att röra sig regelbundet är bra för alla. För dig som har diabetes typ 1 är fysisk aktivitet en viktig del av behandlingen, eftersom det har flera positiva effekter på kroppen och måendet.

All rörelse räknas. Vissa idrottar intensivt, men vanlig rörelse i vardagen som t ex promenader och utelek är också värdefull. För små barn räknas lek som fysisk aktivitet. Du bör röra på dig sammanlagt en timme eller mer varje dag.

Se hur blodsockret blir i olika situationer med fysisk aktivitet

Du behöver testa hur just ditt blodsocker ändras vid olika aktiviteter. Blodsockret kan både stiga och sjunka. Vilken typ av aktivitet, hur länge den varar och hur intensivt det är har betydelse. Det är bra att anpassa både insulindoser och kolhydratintag.

Lär dig mer om blodsocker vid fysisk aktivitet

Sidansvarig: Sam Nordfeldt, barnläk, BUP, Akademiska sjukhuset, Uppsala
Granskat senast av: Linda Calmunger, sjuksköt, Barn- och ungdomssjukhuset, US Linköping, Emma Rogö, sjuksköt, Barnklin, Ryhov, Jönköping, Maria Nordvall, barnläk, Barnklin, Vrinnevisjukhuset, Norrköping, Göran Lundström, barnläkare, Barnklin, Kalmar, Elisabeth Jelleryd, dietist, Karolinska sjukhuset, Stockholm

Comments (0)

Inga kommentarer


Lämna feedback

  1. Lämna synpunkter på artikeln till redaktionen
Attachments (0 / 3)
COM_KOMENTO_SHARE_LOCATION