• Start
  • För vem
  • För skolpersonal

Om behandlingen

maltid trygghet skola

Ge eleven bra förutsättningar att ta sitt insulin. Insulinet tar man vid matbordet, när maten är på tallriken och man vet hur mycket man tänker äta.

Vad gör jag som skolpersonal vid höga blodsocker?

• Det ska stå i elevens egenvårdsplan vad som gäller. Be annars föräldrarna förtydliga detta.
• Kontakta alltid föräldrarna om eleven har högt blodsocker och mår dåligt. OM man mår illa och kräks kan det vara mycket farligt.

Hur undviker man stora blodsockersvängningar?

• Regelbundenhet i kost, motion och tider.
• Anpassa insulindos till kolhydratmängd.
• Förutse tillfälliga variationer, som vid extra fysisk aktivitet, och anpassa då behandlingen till det.

Vad gäller för idrottslektioner
?
Eleven behöver extra kolhydrater, t ex frukt, i samband med idrotten. Man behöver testa och se individuellt vad som fungerar för aktuell motionsform, intensitet och tid. Ibland behövs bara en frukt innan, ibland lite mer - särskilt när motionen pågår längre än en timme.
Modern behandling gör det möjligt att ha idrottslektion när som helst på dagen.

Vad gör vi vid lågt blodsocker?
Behandla känningar enligt elevens egenvårdsplan.
Druvsocker med vatten är snabbast och bäst. Saknas druvsocker ge något annat med sockerinnehåll, t ex vanlig saft eller juice.
Se och skriv ut råd om att behandla lågt blodsocker

Symtom vid lågt blodsocker
Om blodsockervärdet sjunker kraftigt kan man få lågt blodsocker (hypoglykemi, känning).
Misstänk lågt blodsocker om eleven är annorlunda, kanske

  • beter sig konstigt, verkar stressad, förvirrad eller frånvarande
  • är onormalt blek, trött, hungrig, svettig eller ilsken
  • har huvudvärk, hjärtklappning, koncentrationssvårigheter eller oro

Fråga föräldrarna hur de brukar märka att barnet har lågt blodsocker!

Lågt blodsocker kan bero på för hög insulindos, överhoppad eller försenad måltid, lång matkö, liten matmängd, ökad fysisk aktivitet t ex friluftsdag. Man ska ta insulin vid matbordet, när maten är på tallriken och man vet hur mycket man tänker äta.

Lågt blodsocker ska behandlas snabbt, med druvsocker i tillräcklig mängd och lite vatten till. Annars kan hjärnan bli så påverkad att eleven inte själv kan klara situationen. Man kan pröva med flytande glukos om eleven ger kontakt och kan svälja men inte tar emot tabletter.

Allvarligt lågt blodsocker
Om det låga blodsockret får fortsätta kan eleven bli allt tröttare och riskerar att bli medvetslös med muskelkramper. Det kan se otäckt ut men är nästan aldrig farligt.

Akuta situationer
Vid kramp eller medvetslöshet, ring ambulans och förälder. Lägg eleven i stabilt sidoläge för att kunna andas ordentligt medan ambulansen inväntas. Det är sällan jättebråttom till sjukhuset, även om det kan se otäckt ut. Man dör inte av att förlora medvetandet en stund. Ambulanspersonalen ger behandling mot det låga blodsockret.

Medvetslös elev med insulinpump

Om en elev som är medvetslös har insulinpump, ring efter ambulans. Koppla bort insulinpumpen snarast genom att dra ut nålen (ev klippa av slangen). Detta är aldrig fel i ett nödläge med lågt blodsocker. Föräldrar kan på förhand be lärare att koppla bort pumpen i ev. nödläge. Detta kan stå i egenvårdsplanen.

Glukagon
Föräldrarna har akutsprutan Glukagon, att ha med t ex på resor. Glukagon frisätter socker från levern så att blodsockret höjs och man vaknar inom 15 min. Det är ovanligt att Glukagon behövs i skolan. Föräldrar kan dock efter överenskommelse placera en Glukagondos i skolan och lära ut när och hur det ges. Detta kan stå i egenvårdsplanen.

Skrivet av: Tina Blomander, skolsköterska, Helena Zimdahl, skolsköterska, Linköpings Kommun, Sam Nordfeldt, barnläk, BUP-klin, US Linköping
Granskat senast av: Helena Källsholm, dietist, Barnklin, Vrinnevisjukhuset Norrköping, Annette Nilsson, sjuksköt, Barn- och ungdomssjukhuset, US Linköping, Christine Torstensson, sjuksköt, Barnklin, Kalmar, Anders Thåström, barnläk, Ida Höglund Janse, sjuksköt, Barnklin, Västervik

Senast uppdaterad måndag, 25 juli 2016

Skriv ut

Comments (0)

Inga kommentarer


Lämna feedback

  1. Lämna synpunkter på artikeln till redaktionen
Attachments (0 / 3)
COM_KOMENTO_SHARE_LOCATION