Diabit upphör

STORT TACK TILL ALLA 
Från oss alla - till oss alla - ett stort varmt tack för 10 år med diabit.se öppet på nätet! 
Funktionerna på diabit.se planeras upphöra 31 mars 2019. 

Diabit tackar särskilt

  • Alla våra användare
  • Alla patientfamiljer som medverkat i utvecklingsmöten
  • All personal och alla diabetesteam som medverkat i kvalitetssäkring och utveckling
  • Alla chefer i barnsjukvården som stöttat digitalisering genom Diabit
  • Våra uppdragsgivare Region Östergötland, Region Jönköping och Region Kalmar
  • Vår illustratör, Annelie Dorsell-Svensson, förälder till en idag ung vuxen med diabetes typ 1
  • Vår webbproducent sedan 2006, Jörgen Isberg

Varför upphör Diabit?
Diabit-projektet förlängdes år efter år i väntan på motsvarande webbsidor inom 1177.se
Uppdragsgivarna beslutade till sist i okt 2017 att avveckla Diabit-projektet under 2018 .

Diabit ville inspirera till motsvarande webbsidor inom 1177.se och då för hela landet.
Från 1177 gillades tanken och flera utredningar i olika omgångar var positiva. 

Sveriges 21 regioner driver tillsammans 1177.se genom ett bolag som heter Inera AB. 

Inera erbjöd senast i nov 2018 alla regioner att tillsammans få ta över ca 50 ”Fakta och Råd”-sidor från Diabit till nya 1177.se - och fortsätta förbättra innehållet. Men alltför få regioner tackade ja till det. 
Därför finns ingen digital resurs motsvarande Diabit att tillgå efter 31 mars. 

Kan jag göra något?
Det finns en kanal för dialog och samverkan i vårdens digitalisering som heter Ineras Programråd, där frågan hör hemma.
Du kan prata med din regions representant i Ineras Programråd, se namn här
Kanske vill du föreslå er region att ta en ny diskussion om 1177 förslaget. 
Mer detaljer och lång historik finns på länken Diabit och 1177

Senast uppdaterad torsdag, 14 februari 2019

Skriv ut

Comments (0)

Inga kommentarer


Lämna feedback

  1. Lämna synpunkter på artikeln till redaktionen
Attachments (0 / 3)
COM_KOMENTO_SHARE_LOCATION