Forskning

forskning diabetes typ 1 barn ungdom förebygga komplikationer insulin pump glukossensor

Världen över pågår mycket forskning om diabetes. Det största och kanske svåraste målet att nå är att kunna förebygga sjukdomen. I väntan på det gäller det att åtminstone kunna lindra dess allvarlighetsgrad och komplikationer.

Några stora forskningsområden är:
 
Förebygga diabetes och dess komplikationer.
Ta reda på orsakerna till diabetes för att kunna förebygga sjukdomen. Försöka bevara kvarvarande förmåga att bilda eget insulin. Försöka förhindra/minska akuta komplikationer och senare komplikationer (följdsjukdomar).

Transplantation av celler från frisk bukspottskörtel.
Man har lyckats med detta bl a i Sverige på några vuxna, men många problem återstår att lösa. Efter transplantationen krävs omfattande daglig medicinering (med biverkningar) för att förhindra avstötning.

Glukossensorer och insulinpumpar.
Målet på sikt är att kunna skapa system där dessa samverkar på ett tillräckligt säkert sätt.

Nya insulinsorter och nya sätt att ge insulin.

Se olika forskningsnyheter


Sidansvarig: Sam Nordfeldt, barnläk, med dr, BUP-klin, US Linköping
Granskat senast av: Helena Källsholm, dietist, Barnklin, Vrinnevisjukhuset Norrköping, Annette Nilsson, sjuksköt, Barn- och ungdomssjukhuset, US Linköping, Christine Torstensson, sjuksköt, Barnklin, Kalmar, Anders Thåström, barnläk, Ida Höglund Janse, sjuksköt, Barnklin, Västervik

Senast uppdaterad fredag, 22 april 2016