• Start
  • Fakta & råd
  • Relationer

Relationer

protest plakat vägra känna skuld diabetes typ 1 ingens fel demonstrerar

Kan komma som en chock
Det kommer ofta som en chock när man drabbas av diabetes typ 1. Det påverkar alla i familjen. I början kan det vara många olika känslor t ex oro, ilska, sorg. Varför just jag, varför vårt barn, varför just mitt syskon..? Hur ska detta gå, klarar vi behandlingen, blir det komplikationer, kan vi göra det vi brukar..? Man kanske undrar om man gjort något som orsakat sjukdomen.

Diabetes typ 1 är inte någons fel
Det är viktigt att veta att diabetes typ 1 inte är någons fel. Det är sorgligt att drabbas av en livslång sjukdom och man reagerar och sörjer på olika sätt, även inom den egna familjen. Det är naturligt att vara ledsen, förtvivlad, förvirrad, arg eller orolig ibland. Någon i familjen, t ex syskon, kanske känner sig åsidosatt efter en tid.

Med tiden påverkas familjen förmodligen ganska mycket. Man får hjälpas åt att tänka mer på familjens vanor och inte minst måltiderna, som behöver vara regelbundna. Detta kan i och för sig leda till att hela familjen får goda vanor.

Bra att vara öppen om sjukdomen
Det kan komma olika reaktioner från omgivningen när man drabbas av diabetes eller visar att man har sjukdomen. Om man råkar ut för att någon reagerar lite konstigt så beror det många gånger på att den personen är osäker, inte känner till så mycket om diabetes, inte vet vad den ska säga etc. Det är bra att vara öppen och själv ta initiativet att berätta om sin sjukdom.

Bra att prata med andra
Kvällsträffar, diabetesläger, diskussionsforum på nätet och liknande är bra för att kunna prata med andra som har erfarenhet av diabetes. Det brukar ofta finnas mycket att prata om. Man känner att man inte är ensam om att ha diabetes. Hur har andra känt? Hur gör andra? Testa gärna Öppet forum

Skrivet av: Sam Nordfeldt, barnläk, BUP, Akademiska sjukhuset, Uppsala 
Granskat senast av: Helena Källsholm, dietist, Barnklin, Vrinnevisjukhuset, Norrköping; Lena Hanberger, sjuksköt, Caroline Törnqvist, dietist, Barn- och ungdomssjukhuset, US Linköping, 

Senast uppdaterad torsdag, 12 april 2018

Skriv ut

Comments (0)

Inga kommentarer


Lämna feedback

  1. Lämna synpunkter på artikeln till redaktionen
Attachments (0 / 3)
COM_KOMENTO_SHARE_LOCATION