Diabit - Typ 1 diabetes hos barn och unga

Vad gör jag när någon med diabetes mår dåligt?

dextro copy
1. Kontrollera blodsockret för att se om det rör sig om en känning, dvs lågt blodsocker. Kan man inte snabbt kolla blodsockret ger man ändå druvsocker på en gång.

Det är aldrig farligt att ge druvsocker till en person med diabetes som mår dåligt! Om man inte har druvsocker tillgängligt kan man ge något annat som innehåller socker, t ex vanlig saft.

2. Om personen har lågt blodsocker och är så påverkad att den inte kan ta emot eller svälja druvsocker tillkallar man ambulans. Om glukagonspruta finns ger man den.

3. Om blodsockret är alltför högt, och personen mått illa eller kräkts och blivit slö eller medvetslös, ska man misstänka ketonförgiftning (syraförgiftning, ketoacidos). Detta beror på insulinbrist och kan snabbt utvecklas till ett allvarligt tillstånd. Därför behövs omedelbar kontakt med sjukvården. Kontrollera syror i urin eller blod tidigt vid illamående.

Ring gärna till barnkliniken / diabetesteamet för individuella råd!

Skrivet av: Sam Nordfeldt, barnläk, med dr, BUP-klin, US Linköping
Granskat senast av: Göran Lundström, barnläk, Barnklin, Länssjukhuset Kalmar, Emma Hägglund, sjuksköt, Barnklin, Ryhov Jönköping, Ann-Marie Sandström, sjuksköt, Barn- och ungdomssjukhuset, US Linköping
Senast uppdaterad fredag, 22 januari 2016

Skriv ut

Tyck till om innehållet

Comments

  • No comments found