Inspirationsdag!

Du som går i femte, sjätte och sjunde klass har blivit inbjuden till att den 17/5 träffa andra med diabetes i din ålder.  Minigolf, lunch och diskussioner med dramapedagoger! Föräldrar är också välkomna! Dagen börjar 9:30 och avslutas 14:30. Anmäl till diabetessköterskorna, tel 010-1031307 senast 10/5.
Välkomna!!

Hälsar Diabetessköterskorna

Senast uppdaterad måndag, 24 april 2017

Skriv ut