• Start
  • Fakta & råd
  • Blodsocker

Högt blodsocker

högt blodsocker diabetes barn unga kroppen behandling insulinbrist ketoner socker blod HbA1c diabit.se

Du har för högt blodsocker när det är över 8 mmol/l.

Högt blodsocker betyder för lite insulin
För mycket socker i blodet beror på att sockret inte tas upp i cellerna när det finns för lite insulin. Insulinet hjälper cellerna ta upp sockret och använda det som energi.
 
Högt blodsocker är inte bra för kroppen
Vid blodsocker över 8-12 mmol/l rinner socker ut via njurarna och urinen, så du kissar mer och blir törstig och trött. 

Om blodsockret fortsätter stiga blir kroppen och hjärnan svagare och slöare. Insulinbristen leder till att fett och muskler används som bränsle och giftiga ketoner (syror) bildas i kroppen, med risk för farlig ketonförgiftning. Du mår då illa, får ont i magen, kräks, kan bli allt dåsigare och riskerar att bli medvetslös. Detta kan bli livsfarligt. Du kan mäta ketoner i blod med ketonmätare.

Höga blodsockervärden i många timmar eller dagar kan påverka linsen i ögat, så du ser otydligt eller dimmigt. Detta är tillfälligt och går tillbaka när blodsockret ligger normalt.

Vid högre blodsocker binder sig mer socker till protein i vävnaderna, till exempel hemoglobinet i röda blodkroppar så du får högre HbA1c värde. På lång sikt kan högt blodsocker leda till att blodkärlen blir stelare och bidra till olika följdsjukdomar.
 
Du kan sänka högt blodsocker med en extra dos insulin
Höga blodsockervärden kan du åtgärda med en extra dos direktverkande insulin när blodsockret är högre än målvärdet och minst två timmar har gått efter föregående insulindos. Extradosen kallas ibland för sänkningsdos, justeringsdos eller korrigeringsdos. För att enkelt räkna ut en extra dos kan du använda 100-regeln för insulin i vår dosräknare.

Skrivet av: Sam Nordfeldt, barnläk, BUP, Akademiska sjukhuset, Uppsala
Granskat senast av: Kerstin Ramfelt, dietist, Barnklin, Ryhov Jönköping, Petra Morgård, sjuksköt, Barn- och ungdomssjukhuset, US Linköping, Verica Zdravkovic, sjuksköt, ALB, Karolinska Sjukhuset, Stockholm