Sociala skillnader i barns matvanor tycks öka

Allt fler nordbor äter ohälsosamt och det är nästan lika vanligt att vara överviktig som att vara normalviktig. Barn i Norden äter ofta bättre än de vuxna, men de sociala skillnaderna i barnens matvanor har ökat markant. Det visar en ny nordisk undersökning.

Svenska och finska vuxna är mest fysiskt aktiva i Norden och ägnar sig minst åt skärmar som TV och datorer på fritiden. Däremot är andelen inaktiva barn högst i Sverige, visar undersökningen.

Barn i Norden äter i genomsnitt mer fisk, frukt och grönsaker och mindre socker än 2011. Men undersökningen visar samtidigt på ökade skillnader mellan barn i olika sociala grupper. Bland barn med föräldrar med kort utbildning har andelen som äter ohälsosamt fördubblats sedan 2011, från 12 till 24 procent. Bland barn med föräldrar med hög utbildning är det färre som äter ohälsosamt, från 14 till 10 procent.

I Sverige har andelen barn som äter mycket sockerrika livsmedel ökat sedan 2011, men konsumtionen är fortfarande en av de lägsta i Norden.

- Det är visserligen positivt att barn i genomsnitt äter mer av det som är nyttigt. Men det är samtidigt mycket allvarligt att de sociala skillnaderna i barns matvanor tycks öka. De ökade hälsoklyftorna är något som hela samhället behöver ta på allvar, säger Anna-Karin Quetel, nutritionist på Livsmedelsverket. Läs mer om undersökningen

 

Senast uppdaterad söndag, 05 februari 2017

Skriv ut