Diabit - Typ 1 diabetes hos barn och unga

Dosräknare

Med hjälp av dosräknaren kan du

  • Beräkna insulindos till mängden kolhydrat i maten
  • Beräkna korrigeringsdos för att sänka blodsockret
  • Beräkna totaldos för samtidig kolhydratdos och korrigeringsdos

Dosräknaren är en räknesnurra för insulindoser från 1 E och uppåt. För doser under 1 E krävs fler decimaler.
Kvot + 500-regel + 100-regel


Räknaren finns även i appen Diabit appstore google play 


RÄKNA UT INSULINDOS MED KVOT

Kolhydratkvot är en siffra som säger hur många gram kolhydrater som en enhet insulin beräknas ta hand om. Kvoterna är tumregler för att beräkna hur mycket direktverkande insulin du i teorin behöver till en viss mängd kolhydrater. 

Kvoter kan vara olika till exempel för frukost och huvudmål, och olika mellan individer. Du kan pröva dig fram till vilka kvoter som för tillfället fungerar.

Läs mer under kolhydraträkning

Hur räknar jag ut en insulindos i räknaren?

1. Ange kolhydratkvot överst
2. Välj önskad kvot
3. Välj mängd kolhydrater


RÄKNA UT INSULINDOS MED 500- eller 330-REGELN
Även 500-regeln och 330-regeln till frukost används till att dosera insulin baserat på kolhydraträkning. De är grova tumregler för hur mycket direktverkande insulin man i teorin behöver till en viss mängd kolhydrater.

På dagen kan man pröva med 500-regeln. Hormonpåverkan gör att på morgonen ca kl 06-10 behöver de flesta mer insulin, så till frukost kan man pröva med 330-regeln.

Man kan också räkna fram kvoter från egen erfarenhet. Läs mer under kolhydraträkning

Hur räknar jag ut en insulindos i räknaren?
1. Välj regel i räknaren
2. Välj mängd kolhydrater.
3. Välj total dygnsmängd insulin. Räkna ihop ALLT insulin som tas under ett dygn.
Exempel: 
Anna har 24 E basinsulin + 26 E måltidsinsulin. Hon anger 50 E dygnsdos


RÄKNA UT SÄNKNINGSDOS MED 100-REGELN
100-regeln kallas en tumregel för dosering av extra insulin. Du kan använda 100-regeln när blodsockret är högre än målvärdet och minst två timmar har gått efter föregående dos. Extradosen kallas för sänkningsdos eller korrigeringsdos, och får vara högst 10% av kroppsvikten.

Hur räknar jag ut en sänkningsdos i räknaren?
1. Välj hur stor sänkning av blodsockret som önskas. 
2. Välj total dygnsmängd insulin. Räkna ihop ALLT insulin som tas under ett dygn.

Tänk på att

  • Ge högst 10 % av kroppsvikten (enheter insulin) som extrados
    • Max 1 enhet insulin per 10 kg kroppsvikt
  • Minst två timmar ska gå innan man ger nästa extrados utan mat.

Exempel: 
Anna vill sänka från 12 till 6 mmol/L. Hon väljer 6 Mmol/L sänkning under 100-regel extra dos.
Anna har 24 E basinsulin + 26 E måltidsinsulin. Hon väljer 50 E dygnsdos.


Om det inte går bra
Prata med diabetesteamet om det inte fungerar bra att dosera insulin! 
Ge inte upp - ring diabetesteamet eller använd 1177 Vårdguidens e-tjänster.


Dosräknaren utvecklas efter idéer från våra brukare och vårdpersonal - första version 140226, dagens version 170303. Lämna gärna feedback - tyck till nedan!

Skrivet av: Sam Nordfeldt, barnläk, med dr, BUP-klin, US Linköping
Granskat senast av: Göran Lundström, barnläk, Barnklin, Länssjukhuset i Kalmar, Emma Hägglund, sjuksköt, Barnklin, Ryhov Jönköping, Hanna Eriksson, sjuksköt, Helena Källsholm, dietist, Barnklin, Vrinnevisjukhuset Norrköping

Senast uppdaterad måndag, 05 juni 2017

Skriv ut

Tyck till om innehållet

Comments

  • No comments found