Se upp med låga blodsocker på våren

På våren får man se upp. Barn och unga är ofta ute och rör sig mer när det blir varmare och ljusare.
Då får insulinet större effekt och blodsockret kan sjunka mer. Det ökar risken för lågt blodsocker!

Tips: kolla blodsocker extra och justera behandlingen!

36414356