Vi beklagar att Diabit upphörde under mars 2019 - läs mer... 

 Se information om Diabetes typ 1 hos barn på 1177.se

Du som har diabetes typ 1 och närstående,
kontakta ert diabetesteam för råd om behandlingen